Products
JEMLE .JI ÖNÜMLERINI DÖRTMEK ÜÇIN GÖRNÜŞ

Önümler

 • Supercharger

  Super güýçlendiriji

  1.PET çüýşäniň üflenmegine, turbageçirijiniň basyş synagyna, azyk, derman we beýleki pudaklara üns beriň.
  2. Görnüş dizaýnynyň täze nesli, täze gurluş we durnukly hil.
  3. Doly möhürlenen suwuk sowadylan motor jaýy, IP55 gorag koeffisiýenti.
  4.IE4 hemişelik magnit üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijisi kabul edilýär we tizligi müşderiniň talaplaryna görä erkin üýtgedip bolýar.
  5.Koksial geçiriş tertibi has ýokary geçiriş netijeliligi we nol geçiriş netijeliligini ýitirmek bilen kabul edilýär.

 • Medium and high pressure screw machine

  Orta we ýokary basyşly nurbat maşyn

  1.PET çüýşäniň üflenmegine, turbageçirijiniň basyş synagyna, azyk, derman we beýleki pudaklara üns beriň.
  2. Görnüş dizaýnynyň täze nesli, täze gurluş we durnukly hil.
  3. Doly möhürlenen suwuk sowadylan motor jaýy, IP55 gorag koeffisiýenti.
  4.IE4 hemişelik magnit üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijisi kabul edilýär we tizligi müşderiniň talaplaryna görä erkin üýtgedip bolýar.
  5.Koksial geçiriş tertibi has ýokary geçiriş netijeliligi we nol geçiriş netijeliligini ýitirmek bilen kabul edilýär.

 • Oil free lubrication screw machine

  Freeagsyz çalgy nurbat maşyny

  1.PET çüýşäniň üflenmegine, turbageçirijiniň basyş synagyna, azyk, derman we beýleki pudaklara üns beriň.
  2. Görnüş dizaýnynyň täze nesli, täze gurluş we durnukly hil.
  3. Doly möhürlenen suwuk sowadylan motor jaýy, IP55 gorag koeffisiýenti.
  4.IE4 hemişelik magnit üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijisi kabul edilýär we tizligi müşderiniň talaplaryna görä erkin üýtgedip bolýar.
  5.Koksial geçiriş tertibi has ýokary geçiriş netijeliligi we nol geçiriş netijeliligini ýitirmek bilen kabul edilýär.

 • Low Power Intelligent Screw Air Compressor

  Pes güýçli akylly nurbat howa kompressory

  Efficiencyokary netijelilik, pes ses, pes yrgyldy, ýokary ygtybarlylyk

  Turbanyň ýokarky dizaýny bilen gurluşy gaty we ajaýyp, turbada pos hadysasynyň ýüze çykmagynyň öňüni alýar.

 • High Power Intelligent Screw Air Compressor

  Powerokary güýçli akylly nurbat howa kompressory

  Göni hereketlendiriji, pes tizlikli esasy hereketlendiriji

  Efficiencyokary netijelilik we energiýa tygşytlaýjy motor, IP55 çenli gorag derejesi, izolýasiýa derejesi F.

 • Low Power Permanent Magnet Frequency Screw Air Compressor

  Pes güýçli hemişelik magnit ýygylygy nurbat howa kompressory

  Enjam ýumşak başlangyç dizaýny kabul edýär, iş wagtynda tok ýüklenmeýär we elektrik torunyň enjamlaryna täsiri azalýar.

  Ordinaryönekeý güýç ýygylygy howa kompressory bilen deňeşdirilende, akylly ýygylygy öwürmek howa kompressory 30% -e çenli energiýa tygşytlap biler.

 • High Power Permanent Magnet Frequency Screw Air Compressor

  Powerokary kuwwatly hemişelik magnit ýygylygy nurbat howa kompressory

  Adaty üç fazaly asynkron motor bilen deňeşdirilende, ýokary netijelilik hemişelik magnit hereketlendirijisiishiç hili rulman ýok we geçiriş netijeliligini ýitirmeýär we takmynan 6-7% tygşytlaýar.

  Iň soňky nesil çyzgy esasy, bir şahanyň gurluşy bilen kabul edilýärbolmakykjam we durnuklybilen100% geçiriş netijeliligi, has ýokary energiýa netijeliligi.

 • New High Power Belt Driven Air Compressor

  Täze ýokary güýçli guşak bilen dolandyrylýan howa kompressory

  Smoothumşak çyzyklar, awangard modelleri dizaýny, komponentleriň ýerlikli ýerleşişi, howpsuzlygy goramak, ykjam gurluş;

  Professional klapan we akym kanalynyň dizaýny, kabul edijini optimizirläň, ses milli standartdan pesdir;

  Krank kassasy, diwar galyňlygynyň ýokarlanmagy, işiň durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin ajaýyp berklik we güýç bilen halkara guýma demir materialdan ýasalýar;

  Silindr, diwaryň galyňlygy, ýokary könelişme garşylygy, ýokary temperaturada ownuk deformasiýa we gowy ýylylygyň ýaýramagy bilen aşaga çydamly guýma demirden ýasalýar;

 • New Low Power Direct Driven Portable Air Compressor

  Täze pes güýçli gönüden-göni hereket edýän göçme howa kompressory

  Toplumlaýyn dizaýn, tekiz görnüş, durnukly hil, götermek aňsat, gündelik pnewmatik gurallar bilen gabat gelýär.

  Dyrnak ýaragy, pürkmek, tehniki hyzmat we ş.m. ýaly öýde we daşarda ykjam işlemek üçin amatly.

  Saklamak aňsat.Gowşak bölekler az.

 • New High Power Oil – Free Silent Air Compressor

  Täze ýokary güýçli ýag - Mugt sessiz howa kompressory

  Motor, güýçli, ýokary netijelilik, pes energiýa sarp etmek, ýokary öndürijilik we ýokary ygtybarlylyk gazanmak üçin kompressoryň üpjün edilmegi üçin 100% mis ýadro rulonyny kabul edýär.

  Porzin halkasy pes sürtülme koeffisiýenti we öz-özüni ýaglamak bilen daşky gurşawy goramak boýunça täze materialdan ýasalýar.

  Giriş we işleýiş klapanlary halkara ösen tehnologiýany we sesiň ýok edilmeginiň dizaýnyny kabul edýär, sesiň netijeliligi ep-esli ýokarlanýar we ses şuňa meňzeş önümlerden has pes bolýar.

   

 • New Low Power Belt Driven Air Compressor

  Täze pes güýçli guşak bilen dolandyrylýan howa kompressory

  Krank mil, iň oňat durnuklylygy üpjün etmek üçin ýokary güýçli aşaga çydamly düwünli demirden we goşa deňagramlylykdan ýasalýar;

  Porzin ýagy halkasy iki polat halka bilen bezelendir.Fuelangyjyň az sarp edilmegine, az girdejiniň ýokarlanmagyna, nebitiň mukdaryny azaltmaga, gysyş netijeliligini ýokarlandyrmaga;

  Motor owadan görnüşi we gowy ýylylyk ýaýramagy bilen inedördül alýumin gabygyndan ýasalýar;Şol bir wagtyň özünde hereketlendiriji halkara mis emal sim, kremniý polat list, dört tizlik, doly güýç, uly başlangyç momenti, durnukly işlemek, pes temperaturanyň ýokarlanmagy, uzak ömri we beýleki ajaýyp aýratynlyklary kabul edýär;

  Uly göwrümli howa saklaýyş tanky, motor pnewmatikasynyň sanyny azaltmak, motoryň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak;

 • New High Power Direct Driven Portable Air Compressor

  Täze ýokary güýçli göni hereketlendiriji göçme howa kompressory

  Toplumlaýyn dizaýn, tekiz görnüş, durnukly hil, götermek aňsat, gündelik pnewmatik gurallar bilen gabat gelýär.

  Dyrnak ýaragy, pürkmek, tehniki hyzmat we ş.m. ýaly öýde we daşarda ykjam işlemek üçin amatly.

  Saklamak aňsat.Gowşak bölekler az.

12Indiki>>> Sahypa 1/2