Täze ýokary güýçli ýag - Mugt sessiz howa kompressory

Gysga düşündiriş:

Motor, güýçli, ýokary netijelilik, pes energiýa sarp etmek, ýokary öndürijilik we ýokary ygtybarlylyk gazanmak üçin kompressoryň üpjün edilmegi üçin 100% mis ýadro rulonyny kabul edýär.

Porzin halkasy pes sürtülme koeffisiýenti we öz-özüni ýaglamak bilen daşky gurşawy goramak boýunça täze materialdan ýasalýar.

Giriş we işleýiş klapanlary halkara ösen tehnologiýany we sesiň ýok edilmeginiň dizaýnyny kabul edýär, sesiň netijeliligi ep-esli ýokarlanýar we ses şuňa meňzeş önümlerden has pes bolýar.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

JEMLE .JI KÖP ÖNÜMLERI DÖRTMEK ÜÇIN INGENUITY

xijie3

Daşky gurşawa arassa nebit, pes ses we utalap edilýän iş gurşawynda.

xijie2

Saklamak aňsat, bölekleri az geýilýär.

ÖNÜMLER HYZMATLARY

1. Motor, güýçli, ýokary netijelilik, pes energiýa sarp etmek, ýokary öndürijilik we ýokary ygtybarlylyk gazanmak üçin kompressoryň üpjün edilmegi üçin 100% mis ýadro rulonyny kabul edýär.

2. Porzin halkasy pes sürtülme koeffisiýenti we öz-özüni ýaglamak bilen daşky gurşawy goramak boýunça täze materialdan ýasalýar.

3. Silindr halkasy galyňlygy ep-esli azaldýan we ýylylyk geçirişini çaltlaşdyrýan ösen ýerüsti gatylaşdyryş tehnologiýasyny kabul edýär;Ykjamlygy we ýeriň garşylygyny berkitmegi, sürtülme koeffisiýentini azaldyp, hyzmat möhletini uzaldyp biler.

4. Alýan we işleýän klapanlar halkara ösen tehnologiýany we sesiň ýok edilmeginiň dizaýnyny kabul edýär, sesiň netijeliligi ep-esli ýokarlanar we ses şuňa meňzeş önümlerden has pes bolar.

5. Umumy dizaýn oýlanyşykly, çeýe, işlemek aňsat we saklamak üçin amatly.

PARAMETER / MODEL

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖISGI

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

dB

L

W

ZL600-9L

63.7

8

≤70

120

600X4

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

1400

160

8

77.5

124 * 34 * 71

ZL600-9L

5-ZL600X4-120L

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖISGI

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

dB

L

W

ZL-800X4-120L

63.7

8

≤70

120

800X4

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

1400

240

8

83.5

124 * 34 * 71

ZL-800X4-120L

9-ZL800X4-120L

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖISGI

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

dB

L

KW

ZL1100X3-120L

70

6

≤70

120

1.1X3

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

1400

330

8

96

120 * 35 * 77

ZL1100X3-120L

12-ZL1100X3-120L

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖISGI

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

dB

L

KW

ZL1100X4-180L

70

8

≤70

180

1.1X4

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

1400

440

8

133

146 * 42 * 87

ZL1100X4-180L

13-ZL1100X4-180L

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖISGI

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

dB

L

KW

ZL1500X3-120L

70

6

≤70

120

1.5X3

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

1400

390

8

99

120 * 35 * 77

ZL1500X3-120L

16-ZL1500X3-120L

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖISGI

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

dB

L

KW

ZL1500X4-180L

70

8

≤70

180

1.5X4

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

1400

520

8

137

146 * 42 * 87

ZL1500X4-180L

17-ZL1500X4-180L

Näme üçin bizi saýlaýar?

Özbaşdaklaşdyrma:Öz ösüş toparymyz bar, ukyplary ösdürmegiň güýçli mirasdüşeri bar, dürli müşderileri, dürli zerurlyklary kanagatlandyryp biler.
Bahasy:Öz işleýän zawodymyz bar.Şonuň üçin iň gowy bahany we iň oňat önümleri gönüden-göni hödürläp bileris.
Hil:Önümleriň hilini üpjün edip biljek öz synag laboratoriýamyz we ösen we doly gözleg enjamlarymyz bar.
Iberiş:Ningbo portundan bary-ýogy 220 km uzaklykda, harytlary başga ýurtlara ibermek gaty amatly we täsirli.
Göwrümi:Annualyllyk nurbat kompressorynyň önümçilik kuwwaty 40000 pc-den, porşen howa kompressorynyň önümçilik kuwwaty 300000 pc-den ýokary .Bu dürli müşderileriň isleglerini dürli-dürli kanagatlandyryp bileris.
Hyzmat:Iň ýokary bazarlar üçin ýokary hilli önümleri ösdürmäge üns berýäris.Önümlerimiz halkara ülňülerine laýyk gelýär we esasan Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we beýleki ugurlara eksport edilýär .Biz ýokary derejeli bazarlar üçin ýokary hilli önümleri ösdürmäge üns berýäris.Önümlerimiz halkara ülňülerine laýyk gelýär we esasan Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we beýleki ýerlere eksport edilýär.

SYIFASAT KERTIFIKATY

certificate4
certificate3
certificate2
certificate1

Zawod suratlary

storage5
storage6
storage1
storage2
storage3
storage4

Sergi suratlary

ŞANGHAI

beijing3
shanghai2
shanghai3

GUANGZHOU

exhibition2
exhibition1

Söwda görkezmeleri

Öwreniş hakda:Önümçilik önümi bolany üçin, dükanyň tekjelerindäki önümlerde aksiýa ýok bolmagy mümkin, müşderi hyzmatyna ýüz tutup bilersiňiz, müşderi hyzmaty harytlaryň sanawyna we harytlary özleşdirmek zerurlyklaryňyza jogap berer; Haýyş Harytlary eliňize eltip bermek üçin logistikany aňsatlaşdyrmak üçin dogry salgy salgysyny dolduryň.

Gol çekmekçi:Gol çekmezden ozal gowy ýagdaýyňyzy tassyklamagyňyzy haýyş edýäris, zeper ýeten bolsa gözden geçirmek üçin gutyny açyň, eger ekspress gözden geçirmäge rugsat bermese, telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz (Zyýan we alynmak üçin jogapkärçilik çekmeýäris.) Şonuň üçin hukuklaryňyzy we bähbitleriňizi goramak üçin gözleg bilen hyzmatdaşlygy ýatdan çykarmaň.

Logistika barada:Serhetara logistika bolansoň, daşaýyş sikli daşky gurşaw we howa ýaly daşarky şertlere uly täsir edýär.Harytlary öňünden almaga taýyn bolmak üçin sabyrsyzlyk bilen garaşyň we logistika prosesine üns bermegiňizi haýyş edýäris. Bellenen logistika, başga bir gepleşik, hyzmatdaşlygyňyz üçin sag boluň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň