Täze ýokary güýçli guşak bilen dolandyrylýan howa kompressory

Gysga düşündiriş:

Smoothumşak çyzyklar, awangard modelleri dizaýny, komponentleriň ýerlikli ýerleşişi, howpsuzlygy goramak, ykjam gurluş;

Professional klapan we akym kanalynyň dizaýny, kabul edijini optimizirläň, ses milli standartdan pesdir;

Krank kassasy, diwar galyňlygynyň ýokarlanmagy, işiň durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin ajaýyp berklik we güýç bilen halkara guýma demir materialdan ýasalýar;

Silindr, diwaryň galyňlygy, ýokary könelişme garşylygy, ýokary temperaturada ownuk deformasiýa we gowy ýylylygyň ýaýramagy bilen aşaga çydamly guýma demirden ýasalýar;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

JEMLE .JI KÖP ÖNÜMLERI DÖRTMEK ÜÇIN INGENUITY

xijie3
xijie2

Geýmek - çydamly we çydamly, energiýa - tygşytlamak we ýangyç tygşytlamak.

Uly süýşme, gaz bilen has çalt.

ÖNÜMLER HYZMATLARY

1. Smoothumşak çyzyklar, awangard modelleri dizaýny, komponentleriň ýerlikli ýerleşişi, howpsuzlygy goramak, ykjam gurluş;

2. Professional klapan we akym kanalynyň dizaýny, kabul edijini optimizirlemek, ses milli standartdan pesdir;

3. Krank, halkara galyň demir materialdan ýasalýar, diwaryň galyňlygy ýokarlanýar, işiň durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin ajaýyp berklik we güýç;

4. Silindr, diwaryň galyňlygynyň ýokarlanmagy, könelmegine garşylygy, ýokary temperaturada ownuk deformasiýa we gowy ýylylyk ýaýramagy bilen aşaga çydamly guýma demirden ýasalýar;

5. Krank mil, iň oňat durnuklylygy üpjün etmek üçin ýokary güýçli aşaga çydamly düwünli demirden we goşa deňagramlylykdan ýasalýar;

6. Porzin ýagy halkasy iki polat halka bilen bezelendir.Fuelangyjyň az sarp edilmegine, az girdejiniň ýokarlanmagyna, nebitiň mukdaryny azaltmaga, gysyş netijeliligini ýokarlandyrmaga;

7. Motor owadan görnüşi we gowy ýylylyk ýaýramagy bilen inedördül alýumin gabygyndan ýasalýar;Şol bir wagtyň özünde hereketlendiriji halkara mis emal sim, kremniý polat list, dört tizlik, doly güýç, uly başlangyç momenti, durnukly işlemek, pes temperaturanyň ýokarlanmagy, uzak ömri we beýleki ajaýyp aýratynlyklary kabul edýär;

8. Uly göwrümli howa saklaýjy tank, motor pnewmatikasynyň sanyny azaltmak, motoryň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak;

9. Akylly artykmaç ýük we açyk faza goraýjy naprýa; eniýe we açyk faza bolan ýagdaýynda motora zeper ýetirip bilmez;

10. closedapyk gorag örtügi howpsuzlygy goramagy gowulandyrýar;

11. Basyş wyklýuçateli, bir taraplaýyn klapan, howpsuzlyk klapan, basyş ölçeýji we beýleki bölekler içerki belli üpjün edijiler tarapyndan üpjün edilýär;

PARAMETER / MODEL

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

L

KW

ZLV-0.6 / 8

90

2

120

4

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

950

600

8

105

115 * 46 * 96

ZLV-0.6 / 8

26-ZLV-0.6-8

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

L

KW

ZLW-0.9 / 8

90

3

180

7.5

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

850

900

8

145

146 * 51 * 98

ZLW-0.9 / 8

27-ZLW-0.9-8

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

L

KW

ZLW-0.9 / 12.5

90

3

180

7.5

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

850

900

12.5

145

146 * 51 * 98

ZLW-0.9 / 12.5

28-ZLW-0.9-12.5

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

L

KW

ZLV-1.05 / 12.5

105X2 + 55X2

4

300

7.5

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

850

1050

12.5

246

148 * 58 * 120

ZLV-1.05 / 12.5

29-ZLV-1.05-12.5

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

L

KW

FV-0.6 / 8 (380V)

90

2

120

4

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

950

600

8

130

115 * 46 * 96

FV-0.6 / 8 (380V)

FV-0.6-8

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

L

KW

FV-0.9 / 8 (FV-0.9 / 12.5) (380V)

90

3

180

7.5

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

850

900

8 / 12.5

145

146 * 51 * 98

FV-0.9 / 8 (FV-0.9 / 12.5) (380V)

FV-0.9-8(FV-0.9-12.5)

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

L

KW

FV-1.05 / 12.5 (380V)

105X2 + 55X2

4

300

7.5

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

KG

L * W * H (CM)

850

1050

12.5

248

148 * 58 * 120

FV-1.05 / 12.5 (380V)

FV-1.05-12.5

GAPLAMAK FORMASY

pf1

Faner agaçdan ýasalan gaplar gowy bufer öndürijiligine, poslama garşylygy, ýokary güýji we çyglylygyň gowy siňdirilmegi ýalydyr.

Agaçdan ýasalan gaplar, çyglylygy gorap saklamak we seýsmiki we beýleki funksiýalar bilen dürli ölçegdäki makalalar üçin amatly bolup biler.

SYIFASAT KERTIFIKATY

certificate4
certificate3
certificate2
certificate1

Zawod suratlary

storage5
storage6
storage1
storage2
storage3
storage4

Sergi suratlary

ŞANGHAI

beijing3
shanghai2
shanghai3

GUANGZHOU

exhibition2
exhibition1

Bejeriş hyzmatlary

Kepillik möhleti: (adam tarapyndan döredilen ýa-da tebigy betbagtçylyklardan dörän zyýandan başga),Machinehli enjam üçin bir ýyl kepillik (tehniki hyzmat böleklerinden başga)
Bejeriş maslahatlary:
1. “Jin zilun” nurbatly howa kompressorynyň ilkinji hyzmaty 500 sagat; nebit, ýag paneli we howa süzgüç elementini çalyşmak (tölegli)
2. Her 3000 sagatdan yzygiderli tehniki hyzmat (tölegli); Her üýtgeşiklik: nebit, nebit paneli, howa süzgüji, nebit we gaz bölüji.
3. Jin ililun ýagy sintetiki ýag bolany üçin, has uzyn nebit çalşygy we enjamlary has gowy goramak bolýar. (Awtoulag ýagy bilen birmeňzeş)
4. Gijä galan tehniki hyzmatyň ýa-da asyl tehniki üpjünçiligiň ulanylmagynyň netijesinde ýüze çykýan önümiň hili bilen baglanyşykly meseleler öz içine almaýar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň