Orta we ýokary basyşly nurbat maşyn

Gysga düşündiriş:

1.PET çüýşäniň üflenmegine, turbageçirijiniň basyş synagyna, azyk, derman we beýleki pudaklara üns beriň.
2. Görnüş dizaýnynyň täze nesli, täze gurluş we durnukly hil.
3. Doly möhürlenen suwuk sowadylan motor jaýy, IP55 gorag koeffisiýenti.
4.IE4 hemişelik magnit üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijisi kabul edilýär we tizligi müşderiniň talaplaryna görä erkin üýtgedip bolýar.
5.Koksial geçiriş tertibi has ýokary geçiriş netijeliligi we nol geçiriş netijeliligini ýitirmek bilen kabul edilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PARAMETER / MODEL

Model belgisi   Naprýa .eniýe (V) / quygylyk (HZ) Iş basyşy (Mpa / M3) Howa gowşuryldy (M3 / Min)
 
MDW-022   380V / 50Hz / 3P 2.5Mpa / 1M3 4.5

 

Kuwwat
(KW / HP)
Şowhun
(dB)
Agramy
(Kg)
Ölçegler
(L * W * H) sm
Çykyş diametri Sowuklama tertibi
22KW / 30HP 70dB 680 kg 230 * 150 * 200 DN40 Howany sowatmak

MDW-022

Medium and high pressure screw machine (1)
Model belgisi   Naprýa .eniýe (V) / quygylyk (HZ) Iş basyşy (Mpa / M3) Howa gowşuryldy (M3 / Min)
 
MDW-030   380V / 50Hz / 3P 2.5Mpa / 2M3 5.5

 

Kuwwat
(KW / HP)
Şowhun
(dB)
Agramy
(Kg)
Ölçegler
(L * W * H) sm
Çykyş diametri Sowuklama tertibi
30KW / 40HP 70dB 8000 kg 230 * 150 * 200 DN40 Howany sowatmak

MDW-030

Medium and high pressure screw machine (1)
Model belgisi   Naprýa .eniýe (V) / quygylyk (HZ) Iş basyşy (Mpa / M3) Howa gowşuryldy (M3 / Min)
 
MDW-037   380V / 50Hz / 3P 4Mpa / 3M3 4.3

 

Kuwwat
(KW / HP)
Şowhun
(dB)
Agramy
(Kg)
Ölçegler
(L * W * H) sm
Çykyş diametri Sowuklama tertibi
37KW / 50HP 70dB 900 kg 230 * 150 * 200 DN40 Howany sowatmak

MDW-037

Medium and high pressure screw machine (1)
Model belgisi   Naprýa .eniýe (V) / quygylyk (HZ) Iş basyşy (Mpa / M3) Howa gowşuryldy (M3 / Min)
 
MDW-045   380V / 50Hz / 3P 4Mpa / 4M3 4.5

 

Kuwwat
(KW / HP)
Şowhun
(dB)
Agramy
(Kg)
Ölçegler
(L * W * H) sm
Çykyş diametri Sowuklama tertibi
45KW / 60HP 73dB 1100 kg 250 * 160 * 200 DN40 Howany sowatmak

MDW-045

Medium and high pressure screw machine (1)
Model belgisi   Naprýa .eniýe (V) / quygylyk (HZ) Iş basyşy (Mpa / M3) Howa gowşuryldy (M3 / Min)
 
MDW-055   380V / 50Hz / 3P 4MPa / 5M3 5.5

 

Kuwwat
(KW / HP)
Şowhun
(dB)
Agramy
(Kg)
Ölçegler
(L * W * H) sm
Çykyş diametri Sowuklama tertibi
55KW / 74HP 75dB 1380 kg 250 * 160 * 200 DN40 Howany sowatmak

MDW-055

Medium and high pressure screw machine (1)
Model belgisi   Naprýa .eniýe (V) / quygylyk (HZ) Iş basyşy (Mpa / M3) Howa gowşuryldy (M3 / Min)
 
MDW-075   380V / 50Hz / 3P 4Mpa / 6.5M3 7.5

 

Kuwwat
(KW / HP)
Şowhun
(dB)
Agramy
(Kg)
Ölçegler
(L * W * H) sm
Çykyş diametri Sowuklama tertibi
75KW / 100HP 75dB 1750 kg 270 * 160 * 200 DN40 Howany sowatmak

MDW-075

Medium and high pressure screw machine (1)
Model belgisi   Naprýa .eniýe (V) / quygylyk (HZ) Iş basyşy (Mpa / M3) Howa gowşuryldy (M3 / Min)
 
MTW-090   380V / 50Hz / 3P 4Mpa / 8.5M3 8.5

 

Kuwwat
(KW / HP)
Şowhun
(dB)
Agramy
(Kg)
Ölçegler
(L * W * H) sm
Çykyş diametri Sowuklama tertibi
90KW / 120HP 75dB 3750 kg 300 * 180 * 200 DN50 Howany sowatmak

MTW-090

Medium and high pressure screw machine (2)
Model belgisi   Naprýa .eniýe (V) / quygylyk (HZ) Iş basyşy (Mpa / M3) Howa gowşuryldy (M3 / Min)
 
MTW-110   380V / 50Hz / 3P 4Mpa / 10M3 9.9

 

Kuwwat
(KW / HP)
Şowhun
(dB)
Agramy
(Kg)
Ölçegler
(L * W * H) sm
Çykyş diametri Sowuklama tertibi
110KW / 146HP 76dB 3900 kg 300 * 180 * 200 DN50 Suw sowatmagy

MTW-110

Medium and high pressure screw machine (2)
Model belgisi   Naprýa .eniýe (V) / quygylyk (HZ) Iş basyşy (Mpa / M3) Howa gowşuryldy (M3 / Min)
 
MTW-132   380V / 50Hz / 3P 4Mpa / 12M3 12

 

Kuwwat
(KW / HP)
Şowhun
(dB)
Agramy
(Kg)
Ölçegler
(L * W * H) sm
Çykyş diametri Sowuklama tertibi
132KW / 176HP 78dB 4260 kg 300 * 180 * 200 DN50 Suw sowatmagy

MTW-132

Medium and high pressure screw machine (2)
Model belgisi   Naprýa .eniýe (V) / quygylyk (HZ) Iş basyşy (Mpa / M3) Howa gowşuryldy (M3 / Min)
 
MTW-160   380V / 50Hz / 3P 4Mpa / 14.5M3 16

 

Kuwwat
(KW / HP)
Şowhun
(dB)
Agramy
(Kg)
Ölçegler
(L * W * H) sm
Çykyş diametri Sowuklama tertibi
160KW / 215HP 79dB 4500 kg 350 * 200 * 210 DN65 Suw sowatmagy

MTW-160

Medium and high pressure screw machine (2)
Model belgisi   Naprýa .eniýe (V) / quygylyk (HZ) Iş basyşy (Mpa / M3) Howa gowşuryldy (M3 / Min)
 
MTW-185   380V / 50Hz / 3P 4Mpa / 16.5M3 17.9

 

Kuwwat
(KW / HP)
Şowhun
(dB)
Agramy
(Kg)
Ölçegler
(L * W * H) sm
Çykyş diametri Sowuklama tertibi
185KW / 245HP 79dB 4500 kg 350 * 200 * 210 DN65 Suw sowatmagy

MTW-185

Medium and high pressure screw machine (2)
Model belgisi   Naprýa .eniýe (V) / quygylyk (HZ) Iş basyşy (Mpa / M3) Howa gowşuryldy (M3 / Min)
 
MTW-200   380V / 50Hz / 3P 4Mpa / 20M3 20

 

Kuwwat
(KW / HP)
Şowhun
(dB)
Agramy
(Kg)
Ölçegler
(L * W * H) sm
Çykyş diametri Sowuklama tertibi
200KW / 267HP 79dB 4600 kg 350 * 200 * 210 DN65 Suw sowatmagy

MTW-200

Medium and high pressure screw machine (2)
Model belgisi   Naprýa .eniýe (V) / quygylyk (HZ) Iş basyşy (Mpa / M3) Howa gowşuryldy (M3 / Min)
 
MTW-220   380V / 50Hz / 3P 4Mpa / 22M3 22

 

Kuwwat
(KW / HP)
Şowhun
(dB)
Agramy
(Kg)
Ölçegler
(L * W * H) sm
Çykyş diametri Sowuklama tertibi
220KW / 295HP 79dB 4650 kg 350 * 200 * 210 DN65 Suw sowatmagy

MTW-220

Medium and high pressure screw machine (2)

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

JEMLE .JI KÖP ÖNÜMLERI DÖRTMEK ÜÇIN INGENUITY

1

HIGHokary basyşlar

2

I HIGH GYSGAÇA ýag ýagy

3

FILTER

4

DUAL FREQUENCY CONVERTER

5

DÜBLE OILAND GAZ BARRELI

6

DUAL HOST MOTOR

7

Dolandyryş paneli

8

Jübüt janköýer

ÖNÜMLER HYZMATLARY

DURMUŞ

HOWPSUZlyk

INTELLIGENCE

ENERGI SA Tygşytlylyk effekti

Täze dizaýn, täze gurluş we durnukly hil.

Doly möhürlenen suwuk sowadyjy jaý, IP55 gorag koeffisiýenti.

IE4 hemişelik magnit üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijisi mahabatlandyrylýar we tizlik müşderiniň talaplaryna laýyklykda erkin üýtgäp biler.

Koaksial geçiriş tertibi has ýokary trans-missiýa netijeliligi we nolotransmissiýa netijeliligini ýitirmek bilen bölünýär.

1
2
4
5

Näme üçin bizi saýlaýar?

DURMUŞ

Bahasy

Başarnyklary ösdürmek we dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin güýçli mirasdüşer bilen öz ösüş meýilnamamyz bar.

Biziň öz zawodymyz bar.Şonuň üçin iň oňat bahany we iň oňat önümleri göni hödürläp bileris.

Hil

Ibermek

Önümleriň hilini kepillendirýän öz synag zolakly ösen we doly içerki enjamlarymyz bar.

Biz Ningbo portundan bary-ýogy 220 km uzaklykda, islendik beýleki ýurtlara amatly we täsirli ýük daşamak üçin amatly.

Potensial

Hyzmat

Annualyllyk nurbat kompressor öndürmek kuwwatymyz 40000 pc, porşen howa kompressor öndürmek kuwwaty 300000 pc-den ýokary .Bu dürli satyn alyş mukdary bilen dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bileris.

ahyrky bazarlarda ýokary hilli önümleri ösdürmäge üns berýäris.Önümlerimiz halkara standartlaryna laýyk gelýär we esasan Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we dünýäniň beýleki ýerlerine iberilýär.

GAPLAMAK FORMASY

pf1

Faner agaçdan ýasalan gaplar gowy bufer öndürijiligine, poslama garşylygy, ýokary güýji we çyglylygyň gowy siňdirilmegi ýalydyr.

Agaçdan ýasalan gaplar, çyglylygy gorap saklamak we seýsmiki we beýleki funksiýalar bilen dürli ölçegdäki makalalar üçin amatly bolup biler.

BIZ BARADA

Baş ofis, Taizhou howa menzilinden takmynan 3 km uzaklykda, Taizhou şäheri, Zhejiangprovince, Hengjie , Luqiao etrabynda ýerleşýär N we Ningbo porty 220KM uzaklykda ýerleşýär. Biziň kompaniýamyz 50000 inedördül metrlik anareýa eýedir 300-den gowrak işgär. Biz öňe gitdikönümçilik enjamlary we köpçülikleýin önümçilik prosesi bilen gowy tanyş, ýokary takyklyk ölçeg gurallary we awtomatyň ýokary netijeliligi barÖnümiň hilini we mukdaryny üpjün etmek üçin gurnama çyzyklary. Bizde güýçli tehniki kuwwat we önümçilik dolandyryşy bar, gümmezlerde howa kompressorynyň öňdebaryjy kärhanasyndan tehniki topary we dolandyryş toparyny ýygnaýarys.Dürli gözegçiniň islegini kanagatlandyryp, önümi ösdürmäge güýçli ukyply öz laboratoriýamyzy we ösüş toparymyzy döredýäris.dürli bazar. Bazaryň islegini ýol görkeziji hökmünde kabul edýäris, ýokary hilli we innowasiýa arkaly ösüşe çalyşýarys, elmydama müşderileri, hili we innowasiýany birinji ýerde goýýarys, hünär dolandyryşyny yzarlaýarys we müşderiniň islegini yzygiderli kanagatlandyrýarys. Adamlara gönükdirilen, kanuny iş, dogruçyl we ygtybarly ýörelgäni yzarlaň, howa kompressorynyň birinji derejeli markasyny döretmek synanyşygy bilen howa kompressorynyň pudagyna üns beriň.

SYIFASAT KERTIFIKATY

ZL-10A

Zawod suratlary

storage5
storage6
1
2
3
4
5
6

Sergi suratlary

ŞANGHAI

ZL-10A

Pekin

ZL-10A

GUANGZHOU

ZL-10A

Müşderi meselesi

Print
Print
Print
Print
Print
Print

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň