Pes güýçli hemişelik magnit ýygylygy nurbat howa kompressory

Gysga düşündiriş:

Enjam ýumşak başlangyç dizaýny kabul edýär, iş wagtynda tok ýüklenmeýär we elektrik torunyň enjamlaryna täsiri azalýar.

Ordinaryönekeý güýç ýygylygy howa kompressory bilen deňeşdirilende, akylly ýygylygy öwürmek howa kompressory 30% -e çenli energiýa tygşytlap biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

JEMLE .JI KÖP ÖNÜMLERI DÖRTMEK ÜÇIN INGENUITY

pr4

Netijeli we çalt sowadyjy fanat bilen çalt sowatmak, kompressora has gowy öndürijilik bilen sowuklamaga mümkinçilik berýär.

pr6

Bal ary ses izolýasiýasy pagtaNessizlik we daşky gurşawy goramak.

pr5

Alýan howa süzgüji kompressoryň kabul ediş hilini üpjün edýär we esasy hereketlendirijiniň hyzmat ediş möhletini ep-esli gowulandyrýar.

ÖNÜMLER HYZMATLARY

1. Adaty üç fazaly asynkron motor bilen deňeşdirilende, ýokary netijelilik hemişelik magnit hereketlendirijisiishiç hili rulman ýok we geçiriş netijeliligini ýitirmeýär we takmynan 6-7% tygşytlaýar.

2. Iň soňky nesil çyzgy esasy, bir şahanyň gurluşy bilen kabul edilýärbolmakykjam we durnuklybilen100% geçiriş netijeliligi, has ýokary energiýa netijeliligi.

3. Enjam ýumşak başlangyç dizaýny kabul edýär, iş wagtynda tok ýüklenmeýär we elektrik torunyň enjamlaryna täsiri azalýar.

4. Adaty güýç ýygylygy howa kompressory bilen deňeşdirilende, akylly ýygylygy öwürmek howa kompressory 30% -e çenli energiýa tygşytlap biler.

IS7

PARAMETER / MODEL

Parametr / Model ZL7.5A ZL10A ZL15A

ZL20A

ZL25A ZL30A ZL40A ZL50A ZL60A ZL75A ZL100A
Çalyşma (m³ / min) Basyş basyşy (Mpa) 0.9 / 0.7 1.2 / 0.7 1.65 / 0.7

2.5 / 0.7

3.2 / 0.7 3.8 / 0.7 5.3 / 0.7 6.8 / 0.7 7.4 / 0.7 10 / 0.7 13.4 / 0.7
0.8 / 0.8 1.1 / 0.8 1.5 / 0.8

2.3 / 0.8

3.0 / 0.8 3.6 / 0.8 5.0 / 0.8 6.2 / 0.8 7.0 / 0.8 9.6 / 0.8 12.6 / 0.8
0.69 / 1.0 0.95 / 1.0 1.3 / 1.0

2.1 / 1.0

2.7 / 1.0 3.2 / 1.0 4.5 / 1.0 5.6 / 1.0 6.2 / 1.0 8.5 / 1.0 11.2 / 1.0
0.6 / 1.2 0.8 / 1.2 1.1 / 1.2

1.9 / 1.2

2.4 / 1.2 2.7 / 1.2 4.0 / 1.2 5.0 / 1.2 5.6 / 1.2 7.6 / 1.2 10.0 / 1.2
Sowuklama usuly howany sowatmak howany sowatmak howany sowatmak

howany sowatmak

howany sowatmak howany sowatmak howany sowatmak howany sowatmak howany sowatmak howany sowatmak howany sowatmak
Ricag çalmagyň göwrümi (L) 10 10 18 30 65
Sesi db 66 ± 2 66 ± 2 68 ± 2 72 ± 2
Sürüji tertibi Göni sürmek
Naprýa .eniýe 220V / 380V / 415V; 50Hz / 60Hz
Kuwwat (KW / HP) 5.5 / 7. 5 7.5 / 10 11/15

15/20

18.5 / 25 22/30 30/40 37/50 45/60 55/75 75/100
Işletmek tertibi Başlamak;Üýtgeýän ýygylyk başlangyjy
Ölçegi (L * W * H) mm 850 * 700 * 920 850 * 700 * 920 950 * 750 * 1250 1380 * 850 * 1160 1500 * 1000 * 1330 1900 * 1250 * 1570
Agramy (KG) 185 210 280 300 350 450 600 650 750 1500 1600
Çykyş turbasynyň diametri G 1/2 " G 1/2 " G 3/4 " G 1 " G 1-1 / 2 " G 2 "
10A-PM

ZL-10A-PM

15A-PM

ZL-10A-PM

20A-PM

ZL-20A-PM

25A-PM

ZL-25A-PM

30A-PM

ZL-30A-PM

40A-PM

ZL-40A-PM

Näme üçin bizi saýlaýar?

Özbaşdaklaşdyrma:Öz ösüş toparymyz bar, ukyplary ösdürmegiň güýçli mirasdüşeri bar, dürli müşderileri, dürli zerurlyklary kanagatlandyryp biler.
Bahasy:Öz işleýän zawodymyz bar.Şonuň üçin iň gowy bahany we iň oňat önümleri gönüden-göni hödürläp bileris.
Hil:Önümleriň hilini üpjün edip biljek öz synag laboratoriýamyz we ösen we doly gözleg enjamlarymyz bar.
Iberiş:Ningbo portundan bary-ýogy 220 km uzaklykda, harytlary başga ýurtlara ibermek gaty amatly we täsirli.
Göwrümi:Annualyllyk nurbat kompressorynyň önümçilik kuwwaty 40000 pc-den, porşen howa kompressorynyň önümçilik kuwwaty 300000 pc-den ýokary .Bu dürli müşderileriň isleglerini dürli-dürli kanagatlandyryp bileris.
Hyzmat:Iň ýokary bazarlar üçin ýokary hilli önümleri ösdürmäge üns berýäris.Önümlerimiz halkara ülňülerine laýyk gelýär we esasan Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we beýleki ugurlara eksport edilýär .Biz ýokary derejeli bazarlar üçin ýokary hilli önümleri ösdürmäge üns berýäris.Önümlerimiz halkara ülňülerine laýyk gelýär we esasan Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we beýleki ýerlere eksport edilýär.

SYIFASAT KERTIFIKATY

certificate14
certificate13
certificate12
certificate10

Zawod suratlary

storage5
storage6
IS8
IS9
IS13

Sergi suratlary

ŞANGHAI

beijing3
shanghai2
shanghai3

GUANGZHOU

exhibition2
exhibition1

Bejeriş hyzmatlary

Kepillik möhleti:(adam tarapyndan döredilen ýa-da tebigy betbagtçylyklar sebäpli ýetirilen zyýandan başga),Machinehli enjam üçin bir ýyl kepillik (tehniki hyzmat böleklerinden başga)
Bejeriş maslahatlary:
1. “Jin zilun” nurbatly howa kompressorynyň ilkinji hyzmaty 500 sagat; nebit, ýag paneli we howa süzgüç elementini çalyşmak (tölegli)
2. Her 3000 sagatdan yzygiderli tehniki hyzmat (tölegli); Her üýtgeşiklik: nebit, nebit paneli, howa süzgüji, nebit we gaz bölüji.
3. Jin ililun ýagy sintetiki ýag bolany üçin, has uzyn nebit çalşygy we enjamlary has gowy goramak bolýar. (Awtoulag ýagy bilen birmeňzeş)
4. Gijä galan tehniki hyzmatyň ýa-da asyl tehniki üpjünçiligiň ulanylmagynyň netijesinde ýüze çykýan önümiň hili bilen baglanyşykly meseleler öz içine almaýar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň