Powerokary kuwwatly hemişelik magnit ýygylygy nurbat howa kompressory

Gysga düşündiriş:

Adaty üç fazaly asynkron motor bilen deňeşdirilende, ýokary netijelilik hemişelik magnit hereketlendirijisiishiç hili rulman ýok we geçiriş netijeliligini ýitirmeýär we takmynan 6-7% tygşytlaýar.

Iň soňky nesil çyzgy esasy, bir şahanyň gurluşy bilen kabul edilýärbolmakykjam we durnuklybilen100% geçiriş netijeliligi, has ýokary energiýa netijeliligi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

JEMLE .JI KÖP ÖNÜMLERI DÖRTMEK ÜÇIN INGENUITY

pr1

Esasy hereketlendiriji ýokary netijelilik, pes ses, durnuklylyk we çydamlylyk bilen ýokary netijelilik kellesini kabul edýär.

pr3

Reňkli ekranyň akylly dolandyryş ulgamy, gözegçilik tertibini we maşynyň ýagdaýyny görkezýän duýduryşlary goşmak bilen gözegçilik funksiýasyna eýedir.

pr2

Arassa mis motor çydamly, haýal gyzdyrylýar, uzak iş wagty.

ÖNÜMLER HYZMATLARY

1. Adaty üç fazaly asynkron motor bilen deňeşdirilende, ýokary netijelilik hemişelik magnit hereketlendirijisiishiç hili rulman ýok we geçiriş netijeliligini ýitirmeýär we takmynan 6-7% tygşytlaýar.

2. Iň soňky nesil çyzgy esasy, bir şahanyň gurluşy bilen kabul edilýärbolmakykjam we durnuklybilen100% geçiriş netijeliligi, has ýokary energiýa netijeliligi.

3. Enjam ýumşak başlangyç dizaýny kabul edýär, iş wagtynda tok ýüklenmeýär we elektrik torunyň enjamlaryna täsiri azalýar.

4. Adaty güýç ýygylygy howa kompressory bilen deňeşdirilende, akylly ýygylygy öwürmek howa kompressory 30% -e çenli energiýa tygşytlap biler.

IS7

PARAMETER / MODEL

Parametr / Model ZL125A ZL150A

ZL175A

ZL200A ZL250A ZL300A ZL350A

ZL430A

ZL480A

ZL-540A
Çalyşma (m³ / min) Basyş basyşy (Mpa) 16.2 / 0.7 21 / 0.7 24.5 / 0.7 28.7 / 0.7 32 / 0.7 36 / 0.7 42 / 0.7 51 / 0.7 64 / 0.7 71.2 / 0.7
15.0 / 0.8 19.8 / 0.8 23.2 / 0.8 27.6 / 0.8 30.4 / 0.8 34.3 / 0.8 40.5 / 0.8

50.2 / 0.8

61 / 0.8 68.1 / 0.8
13.8 / 1.0 17.4 / 1.0 20.5 / 1.0 24.6 / 1.0 27.4 / 1.0 30.2 / 1.0 38.2 / 1.0

44.5 / 1.0

56.5 / 1.0

62.8 / 1.0
12.3 / 1.2 14.8 / 1.2 17.4 / 1.2 21.5 / 1.2 24.8 / 1.2 27.7 / 1.2 34.5 / 1.2

39.5 / 1.2

49 / 1.2 52.2 / 1.2
Sowuklama usuly howa
sowatmak
howany sowatmak

howany sowatmak

howany sowatmak howany sowatmak howany sowatmak howany sowatmak

howany sowatmak

howany sowatmak

howany sowatmak
Ricag çalmagyň göwrümi (L) 10 90 110 125 150 180
Sesi db 72 ± 2 75 ± 2 82 ± 2 84 ± 2
Sürüji tertibi Göni sürmek
Naprýa .eniýe 220V / 380V / 415V; 50Hz / 60Hz
Kuwwat (KW / HP) 90/125 110/150

132/175

160/200 185/250 185/250 250/350

315/430

355/480

400/540
Işletmek tertibi Başlamak;Üýtgeýän ýygylyk başlangyjy
Ölçegi (L * W * H) mm 1900 * 1250 * 1570 2500 * 1470 * 1840 3150 * 1980 * 2150
Agramy (KG) 1650-nji ýyl 2200 2400 2600 2900 3200 4100 4800 5300 5800
Çykyş turbasynyň diametri G 2 " G 2-1 / 2 " DN85 DN100
50A-PM

ZL-50A-PM

60A-PM

ZL-60A-PM

75A-PM

ZL-75A-PM

120A-PM

ZL-120A-PM

150A-PM

ZL-150A-PM

175A-PM

ZL-175A-PM

GAPLAMAK FORMASY

pf1

Faner agaçdan ýasalan gaplar gowy bufer öndürijiligine, poslama garşylygy, ýokary güýji we çyglylygyň gowy siňdirilmegi ýalydyr.

Agaçdan ýasalan gaplar, çyglylygy gorap saklamak we seýsmiki we beýleki funksiýalar bilen dürli ölçegdäki makalalar üçin amatly bolup biler.

SYIFASAT KERTIFIKATY

certificate14
certificate13
certificate12
certificate10

Zawod suratlary

storage5
storage6
IS12
IS11
IS10

Sergi suratlary

ŞANGHAI

beijing3
shanghai2
shanghai3

GUANGZHOU

exhibition2
exhibition1

Söwda görkezmeleri

Öwreniş hakda:Önümçilik önümi bolany üçin, dükanyň tekjelerindäki önümlerde aksiýa ýok bolmagy mümkin, müşderi hyzmatyna ýüz tutup bilersiňiz, müşderi hyzmaty harytlaryň sanawyna we harytlary özleşdirmek zerurlyklaryňyza jogap berer; Haýyş Harytlary eliňize eltip bermek üçin logistikany aňsatlaşdyrmak üçin dogry salgy salgysyny dolduryň.

Gol çekmekçi:Gol çekmezden ozal gowy ýagdaýyňyzy tassyklamagyňyzy haýyş edýäris, zeper ýeten bolsa gözden geçirmek üçin gutyny açyň, eger ekspress gözden geçirmäge rugsat bermese, telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz (Zyýan we alynmak üçin jogapkärçilik çekmeýäris.) Şonuň üçin hukuklaryňyzy we bähbitleriňizi goramak üçin gözleg bilen hyzmatdaşlygy ýatdan çykarmaň.

Logistika barada:Serhetara logistika bolansoň, daşaýyş sikli daşky gurşaw we howa ýaly daşarky şertlere uly täsir edýär.Harytlary öňünden almaga taýyn bolmak üçin sabyrsyzlyk bilen garaşyň we logistika prosesine üns bermegiňizi haýyş edýäris. Bellenen logistika, başga bir gepleşik, hyzmatdaşlygyňyz üçin sag boluň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň