Powerokary güýçli göni birikdirilen porşenli howa kompressory

Gysga düşündiriş:

Toplumlaýyn dizaýn, tekiz görnüş, durnukly hil, götermek aňsat, gündelik pnewmatik gurallar bilen gabat gelýär.

Dyrnak ýaragy, pürkmek, tehniki hyzmat we ş.m. ýaly öýde we daşarda ykjam işlemek üçin amatly.

Saklamak aňsat.Gowşak bölekler az.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

JEMLE .JI KÖP ÖNÜMLERI DÖRTMEK ÜÇIN INGENUITY

DSC_0170

Toplumlaýyn dizaýn motoryň netijeliligini ýokarlandyrýar.

DSC_0173

Täze dizaýn klapan plastinkabilenýokary gysyş netijeliligiweawtomatiki dolandyryş.

DSC_0177

Lighteňil ses, hereket etmek aňsat, ýönekeý işlemek, ygtybarly we ygtybarly.

ÖNÜMLER HYZMATLARY

1. Toplumlaýyn dizaýn, tekiz görnüş, durnukly hil, götermek aňsat, gündelik pnewmatik gurallar bilen gabat gelýär.

2. Öýde we daşarda ykjam işlemek üçin dyrnak ýaragy, pürkmek, tehniki hyzmat we ş.m.

3. Saklamak aňsat.Gowşak bölekler az.

PARAMETER / MODEL

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

TERJIME

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

MM

L

KW

HP

BM-13GV

48

1

38

50

1.5

2.0

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

PSI

KG

L * W * H (CM)

2850

196

8

116

32.5

41.5 * 41.5 * 102

 

BM-13GV

2

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

TERJIME

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

MM

L

KW

HP

BM-50L 1.5HP

42

1

38

50

1.1

1.5

BM-50L 2HP

48

1

38

50

1.5

2.0

BM-50L 2.5HP 55 1 38 50 1.8

2.5

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

PSI

KG

L * W * H (CM)

2850

150

8

116

32

77 * 33 * 74

2850 196 8 116

32.5

77 * 33 * 74

2850 257 8 116

34

77 * 33 * 74

BM-50L 1.5HP

BM-50L 2HP

BM-50L 2.5HP

21

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

TERJIME

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

MM

L

KW

HP

BM-50L-B

48

1

38

50

1.5

2.0

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

PSI

KG

L * W * H (CM)

2850

196

8

116

34.5

77 * 33 * 74

BM-50L-B

7

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

TERJIME

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

MM

L

KW

HP

FL2-50L-1.5HP

42

1

38

50

1.1

1.5

FL2-50L-2HP

48

1

38

50

1.5

2.0

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

PSI

KG

L * W * H (CM)

2850

150

8

116

31

77 * 33 * 66

2850

196

8

116

31.5

77 * 33 * 66

FL2-50L-1.5HP

FL2-50L-2HP

9

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

TERJIME

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

MM

L

KW

HP

FL-50L-1.5HP

42

1

38

50

1.1

1.5

FL-50L-2HP

48

1

38

50

1.5

2.0

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

PSI

KG

L * W * H (CM)

2850

150

8

116

31

77 * 33 * 66

2850

196

8

116

31.5

77 * 33 * 66

FL-50L-1.5HP

FL-50L-2HP

16

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

TERJIME

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

MM

L

KW

HP

VFB-50L

47

2

38

50

2.2

3.0

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

PSI

KG

L * W * H (CM)

2850

376

8

116

40

77 * 38 * 75

VFB-50L

17

MODEL

CYLINDER

CYLINDER
NOMER

TERJIME

SÖUMGI

Güýç

MM

EN

MM

L

KW

HP

VFL-50L

48

2

38

50

2.2

3.0

Tizlik

ORETIK
AISRATMAK


Basyş

Agramy

ÇIMKLENDIRMELER

RPM

L / MIN

BAR

PSI

KG

L * W * H (CM)

2850

392

8

116

43

77 * 38 * 75

VFL-50L

18

GAPLAMAK FORMASY

pf1

Faner agaçdan ýasalan gaplar gowy bufer öndürijiligine, poslama garşylygy, ýokary güýji we çyglylygyň gowy siňdirilmegi ýalydyr.

Agaçdan ýasalan gaplar, çyglylygy gorap saklamak we seýsmiki we beýleki funksiýalar bilen dürli ölçegdäki makalalar üçin amatly bolup biler.

SYIFASAT KERTIFIKATY

certificate4
certificate3
certificate2
certificate1

Zawod suratlary

storage5
storage6
storage1
storage2
storage3
storage4

Sergi suratlary

ŞANGHAI

beijing3
shanghai2
shanghai3

GUANGZHOU

exhibition2
exhibition1

Söwda görkezmeleri

Öwreniş hakda:Önümçilik önümi bolany üçin, dükanyň tekjelerindäki önümlerde aksiýa ýok bolmagy mümkin, müşderi hyzmatyna ýüz tutup bilersiňiz, müşderi hyzmaty harytlaryň sanawyna we harytlary özleşdirmek zerurlyklaryňyza jogap berer; Haýyş Harytlary eliňize eltip bermek üçin logistikany aňsatlaşdyrmak üçin dogry salgy salgysyny dolduryň.

Gol çekmekçi:Gol çekmezden ozal gowy ýagdaýyňyzy tassyklamagyňyzy haýyş edýäris, zeper ýeten bolsa gözden geçirmek üçin gutyny açyň, eger ekspress gözden geçirmäge rugsat bermese, telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz (Zyýan we alynmak üçin jogapkärçilik çekmeýäris.) Şonuň üçin hukuklaryňyzy we bähbitleriňizi goramak üçin gözleg bilen hyzmatdaşlygy ýatdan çykarmaň.

Logistika barada:Serhetara logistika bolansoň, daşaýyş sikli daşky gurşaw we howa ýaly daşarky şertlere uly täsir edýär.Harytlary öňünden almaga taýyn bolmak üçin sabyrsyzlyk bilen garaşyň we logistika prosesine üns bermegiňizi haýyş edýäris. Bellenen logistika, başga bir gepleşik, hyzmatdaşlygyňyz üçin sag boluň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň